Oprogramowanie dla biznesu

Czy wiesz, że…?

Właściwy wybór systemu oraz partnera wdrożeniowego to minimalizacja ryzyka niepowodzenia wdrożenia, które skutkowałoby uniemożliwieniem właściwego funkcjonowania firmy.

Wydanie Symfonia/Symfonia ERP 2024.1 już jest!

Z przyjemnością informujemy o wydaniu nowej wersji Symfonia/Symfonia ERP 2024.1. Poniżej przedstawione zostały główne zmiany w poszczególnych obszarach. Szczegółowe informacje znajdują się na stronach pomocy produktów.

Finanse i Księgowość

Podgląd faktury KSeF z formatki dokumentu 

Dla dokumentu pobranego z Krajowego Systemu e-Faktur przycisk Podgląd otworzy wizualizację jego formy w KSeF. 

Data i numer KSeF 

 • Do ustawień wybranych raportów dodano parametr Pokaż datę i numer KSeF włączający prezentację numeru KSeF i daty KSeF dla dokumentów. 

 • W oknie otwieranym przy wypełnianiu pola Dokumenty korygowane dodano prezentację kolumny z Numerem KSeF

 • Na oknie rozrachunków dodano możliwość wyświetlenia kolumn z Numerem KSeF i Datą KSeF

 

Długie numery dokumentów 

 • Zwiększono obsługiwaną długość numeru dokumentu do 256 znaków. Do prezentacji dłuższego numeru dostosowane zostały okna i raporty w programie. Zmiany obejmują również dokumenty wyciągów bankowych. Mechanizmy eksportu/importu danych: Obiekt integracji, Format 3.0, WebApi dostosowano do zmian długości numerów dokumentów. 

Zwiększenie liczby znaków w treści i opisach dokumentów 

 • Wydłużono ilość znaków w polu treść oraz opis na formatkach dokumentów. 
  W nowej wersji użytkownik może wprowadzić zamiast 59 znaków treść oraz opis nie przekraczający 256 znaków.  

 

Nowa kolumna prezentująca numer rachunku bankowego w Rozrachunkach 

 • Na oknie Rozrachunki dodano kolumnę prezentującą podpięty pod rozrachunek numer konta bankowego kontrahenta. 

Domyślnie nowa kolumna nie jest widoczna. 

Zmiany w menu dotyczące importów dokumentów 

 • Dla łatwiejszego dostępu wywołania operacji importu dokumentów zebrane zostały w jednym miejscu. W kolejnej wersji planowane jest usunięcie wywołań poleceń importów z miejsc, w których były wcześniej dostępne. 

  

Rejestry - Przeglądanie VAT 

 • Na oknie Przeglądanie VAT dodano prezentację kolumn Data KSeF i Numer KseF

Rozrachunki - numer konta bankowego 

 • Na oknie Rozrachunki dodano kolumnę prezentującą podpięty pod rozrachunek numer konta bankowego kontrahenta. 

Edytor zapytań SQL 

 • Dodano edytor zapytań SQL mający docelowo zastąpić dotychczasowy mechanizm tworzenia i uruchamiania kwerend SQL. 

 
Funkcjonalność raportów SQL przeznaczona jest do tworzenia zindywidualizowanych zestawień przez doświadczonych wdrożeniowców i autoryzowanych dystrybutorów Symfonii. 

Definiowanie nowych raportów oraz modyfikowanie istniejących może być wykonywane tylko przez osoby znające język SQL, czyli przez informatyków lub przez administratorów. 

Dokumentacja tabel jest udostępniona dla wdrożeniowców Symfonii oraz Partnerów na stronach wsparcia technicznego. 

 • Okno w trybie edycji zapytania SQL umożliwia przygotowanie kwerendy metodą "przeciągnij i upuść" oraz określenia jej podstawowych kryteriów. 

 • Dostęp do tworzenia i wykonywania zapytań SQL jest zarządzany nowymi prawami modułu Wspólne, w grupie Rodzaj: Zapytania SQL

 • Modyfikowanie zapytań SQL 

 • Wykonywanie zapytań SQL 

 

 Raport - Potwierdzenie sald 

 • Poprawiono wydajność wykonania raportu Potwierdzenie sald - graficzny. Zauważalna poprawa pracy jest szczególnie widoczna dla zestawień do 10.000 rozrachunków. 

 

Handel

Faktury ustrukturyzowane (KSeF) 

 • Dodano możliwość skonfigurowania, które z pól własnych (dokumentów i pozycji dokumentów) będą dołączane do faktur w formacie ustrukturyzowanym (KSeF). 

 • Do podglądu dokumentu wybranego w kartotece dodano prezentację informacji o numerze, dacie i statusie KSeF (jeśli dokument jest w formacie ustrukturyzowanym). 

 • Dla pobieranych z KSeF dokumentów zakupu dodano możliwość otworzenia podglądu w ich oryginalnej formie, przed uzgodnieniami. 

 • Mechanizmy eksportu danych: Obiekt integracjiFormat 3.0WebApi dostosowano do uwzględniania Daty KSeF i Numeru KSeF

 • Dodano obsługę odbioru z KSeF pojedynczych korygujących dokumentów zakupowych. 

 • Dla praw modułu Handel utworzono nową grupę Rodzaj: Prawa w zakresie dokumentów KSeF.  

 • Do uprawnień użytkowników modułu Handel w grupie Rodzaj: Prawa w zakresie dokumentów KSeF dodano prawo Ręczne wprowadzanie numeru KSeF i zmiana statusu KSeF.  

Wydruki dokumentów WDT, DEX 

 • Ustawienia klasycznych wydruków dokumentów WDT i DEX uzupełniono o parametr Informacje KSeF, włączający prezentację na wydruku informacji o numerze i dacie KSeF. 

Procedura OSS 

 • Do ustawień typu dokumentu sprzedaży o charakterze: Faktura VATFaktura VAT w walucieWewnątrzwspólnotowa dostawa towaru, Rachunek uproszczony dodano parametr Procedura OSS. W przypadku dokumentów korygujących ustawienie procedury OSS przenoszone jest z dokumentu korygowanego.  

 • kartotece dokumentów sprzedaży dodano możliwość grupowej zmiany kraju wysyłki i dostawy dla wybranych dokumentów. 

 • Zaktualizowano eksport danych w Formacie 3.0 oraz współpracę z modułem Finanse i Księgowość za pomocą Obiektu Integracji Symfonia o obsługę informacji o procedurze OSS. 

Uzupełnianie dokumentów magazynowych powiązanych z dok. sprzedaży 

 • Dodano ułatwienie wprowadzania pozycji dla dokumentów magazynowych powiązanych (powiązanie systemowe) z dokumentami handlowymi. 

Kontrahent - adresy dostaw 

 • Rozszerzono funkcjonalność rejestracji adresów dostaw kontrahentów o dane osoby kontaktowej oraz identyfikator oddziału (identyfikator wewnętrzny) dla Krajowego Systemu e-Faktur. 

 • W ustawieniach adresów dostaw dla kontrahentów dodano parametr określający 5-cio cyfrowy identyfikator oddziału dla ewidencji w KSeF (pole Oddział KSeF). 

Status wysyłki do KSeF 

 • Na oknie dokumentów sprzedaży zapisanych w formacie ustrukturyzowanym dodano prezentację statusu wysyłki do KSeF oraz możliwość jego ręcznej zmiany. 

Eksport/import dokumentów w formacie ustrukturyzowanym KSeF 

 • Dodano możliwość wyeksportowania dokumentów do pliku w formacie ustrukturyzowanym KSeF, dla użycia w alternatywnych metodach wysyłki dokumentów do Krajowego Systemu e-Faktur (np. bezpośrednio przez stronę MF). 

 • Dodano możliwość zaimportowania dokumentów z pliku w formacie ustrukturyzowanym KSeF. 

Kolory dokumentów z podziałem na: 

 • dokumenty magazynowe, 

 • dokumenty sprzedaży, 

 • dokumenty zamówień obcych. 

Zmiana numeru pozycji towarowej na dokumentach 

 • Dodano możliwość ręcznej zmiany kolejności pozycji towarowych na dokumentach sprzedaży, magazynowych i zamówień obcych. 

Wydruki (REPX) 

 • Dla raportów REPX przygotowujących wydruki dokumentów sprzedaży, zamówień, magazynowych, ofert oraz zaliczek dodano możliwość uwzględnienia treści notatki dla kontrahenta oraz firmy.

 • Dla szablonu wydruku dokumentu Oferta dla rozliczeń przelewem dodano prezentację liczby dni płatności. 

Notatka sformatowana 

 • Dla notatek dla dokumentów dodano możliwość wprowadzania i edycji sformatowanego tekstu. Okno notatki podzielone zostało na dwie zakładki: 

Elementy kompletu - nazwa towaru 

 • Na oknie towarów typu Komplet i Zestaw na zakładce Elementy dodano prezentację kolumny z nazwą towaru. 

Szybkie wyszukiwanie - tryby wyszukiwania 

 • Do ustawień szybkiego wyszukiwania dodano możliwość ustawienia trybu łączenia poszczególnych (słów) kryteriów wyszukiwania.  

Edytor zapytań SQL 

 • Dotychczasowy edytor zapytań SQL zastąpiono nowszym mechanizmem tworzenia raportów z użyciem kwerend SQL. 

 • W razie potrzeby edytor można przełączyć w ręczny tryb edycji zapytania przyciskiem Edit SQL

Zarządzanie Produkcją 

 • Dodano możliwość wyeksportowania do excela listy zaznaczonych kart technologicznych (nagłówki kart) 

 • Dodano na liście zleceń kolumnę GŁÓWNE ZLECENIE z kodem zlecenia nadrzędnego 

 • Dodano możliwość grupowania struktury zleceń 

 • Na zakładce SKŁADNIKI TECHNOLOGII w kartotece TOWARY dodano kolumnę KOD 

 • Dodano możliwość usunięcia z kartoteki MAGAZYNY domyślnych magazynów  

 • Dodano kolumnę AKTYWNY na liście surowców i towarów wywoływanej z poziomu planu produkcyjnego 

 • Dodano możliwość zapisywania i przywracania reguł formatowania warunkowego w oknach  

 • Wydajność – zoptymalizowano i przyśpieszono proces wystawiania dokumentów (wszystkich)  

 

 

Zarządzanie produkcją

 • Dodano możliwość wyeksportowania do excela listy zaznaczonych kart technologicznych (nagłówki kart) 

 • Dodano na liście zleceń kolumnę GŁÓWNE ZLECENIE z kodem zlecenia nadrzędnego 

 • Dodano możliwość grupowania struktury zleceń 

 • Na zakładce SKŁADNIKI TECHNOLOGII w kartotece TOWARY dodano kolumnę KOD 

 • Dodano możliwość usunięcia z kartoteki MAGAZYNY domyślnych magazynów  

 • Dodano kolumnę AKTYWNY na liście surowców i towarów wywoływanej z poziomu planu produkcyjnego 

 • Dodano możliwość zapisywania i przywracania reguł formatowania warunkowego w oknach  

 • Wydajność – zoptymalizowano i przyśpieszono proces wystawiania dokumentów (wszystkich)  

 

Administracja

Operacje wielofirmowe - Blokowanie użytkowników 

 • Dodano kreator umożliwiający zablokowanie konta użytkownika w wybranych firmach.