Oprogramowanie dla biznesu

Czy wiesz, że…?

System ERP w małych i średnich przedsiębiorstwach wymieniany jest średnio co 8-10 lat.

Wydanie Symfonia/Symfonia ERP 2024 już jest!

Z przyjemnością informujemy o wydaniu nowej wersji Symfonia/Symfonia ERP 2024.

 

Poniżej przedstawione zostały główne zmiany w poszczególnych obszarach. Szczegółowe informacje znajdują się na stronach pomocy produktów.

Finanse i Księgowość

1.Nowe okna Zapisy i Obroty na kontach

 • Możliwość otwierania wielu okien jednocześnie
 • Zaawansowane metody filtrowania – maski kont
 • Zaawansowane metody filtrowania – filtry w kolumnach
 • Rozwijanie grupowe w oknie obrotów 
 • Filtrowania kont według ich typu: bilansowe, wynikowe, pozabilansowe 
 • Zapisanie własnego widoku 
 • Przejście z okna Obrotów do okna Zapisów z uwzględnieniem zaznaczonego konta 
 • Prezentacja podmiotu z zapisu konta przeciwstawnego 
 • Dodanie notatki w oknie zapisów 
 • Pełna kontrola nad zapisami i obrotami
 • Zwiększenie efektywności pracy

2.Prezentacja numeru i daty KSeF na dokumentach

3.Rozszerzenie wymiany danych w importach dokumentów o numer i datę KSeF

4.Nowa metoda eksportu do MS Excel, niewymagająca posiadania programu na komputerze, który generuje zestawienie

 

Handel

Zmiany funkcjonalne i nowości

1. Nowe formatki dokumentów magazynowych

 • dokumenty o charakterze rozchodu (WZ, RW, IN-) 
 • dokumenty o charakterze przychodu (PZ, PW, IN+)

2. Numer KSeF, data wystawienia KSeF i status KSeF na formatkach dokumentów sprzedaży

3. Obsługa KSeF w IOrec/API/COM (ITG, 3.0, RDF)

4. Aktualizacja/odświeżenie kartoteki sprzedaży po wysyłce KSeF i po odświeżeniu statusu KSeF

5. Dedykowany przycisk związany z KSeF w kartotece sprzedaży i skrót dla wysyłki

6. Numer KSeF i data wystawienia KSeF na wydrukach dokumentów sprzedaży zagranicznej

7. Wykluczenie z wysyłki dokumentów wystawionych w wybranych działach i typach dokumentów

8. Automatyczna wysyłka dokumentów bezpośrednio po wystawieniu

9. Okno ustawień KSeF w Handlu

10. Uprawnienie do zmiany ustawień KSeF podczas wystawiania dokumentu

11. Numer KSeF, data wystawienia KSeF i status KSeF na formatkach dokumentów zakupu

12. Odblokowanie wysyłki korekty bez numeru KSEF faktury korygowanej

13. Uprawnienie do wystawiania faktury do KSeF w Handlu

14. Uprawnienie do wysyłania faktury do KSeF w Handlu

15. Skrócenie statusów prezentowanych w kartotece zakupu/sprzedaży

16. Mechanizm (Integrator) pobierania faktur zakupu z Symfonia Obieg Dokumentów do Symfonia Handel

 

Zarządzanie produkcją

Poprawki i modyfikacje

 • Poprawiono schemat generowania nazwy dostawy utworzonej w produkcji (w przypadku odznaczonych opcji „Generowanie nr seryjnych” lub „Generowanie nr partii” i wypełnionym polu szablon numeracji w numerze dostawy pojawiał się numer PW a powinien numeru zlecenia produkcyjnego).
 • Naprawa błędu, który uniemożliwiał rozliczanie i zamknięcie zleceń z listy zleceń zakończonych.
 • Poprawiono wydajność programu (ładowanie wydruków, BOMu, rozliczanie i zamknięcie zleceń produkcyjnych).
 • Naprawiono problem, który powodował powstawanie wpisów z zerową ilością zarezerwowaną (zakładka Rezerwacje w module Handel).
 • Naprawiono błąd w Szczegółowej Kontroli Dostaw, który powodował zmianę ilości w kolumnie „Plan” w zakładce BOM.
 • Kalkulacja czasu jednostkowego oraz łącznego czasu produkcji w karcie technologicznej uwzględnia operacje ze stałym czasem.
 • Naprawiono błąd, który powodował zamknięcie programu po dodaniu operacji do marszruty produkcyjnej i bezpośrednim przejściu do kalkulacji.
 • Naprawiono błąd, który uniemożliwiał wykonanie zwrotów dla niektórych indeksów towarowych.
 • Naprawiono błąd, który powodował zmianę precyzji w kolumnie „Plan” na zakładce BOM w zleceniu produkcyjnym.
 • Poprawiono obszar zbiorczych przesunięć międzymagazynowych (system traktował dostawy o dokładnie takiej samej nazwie jako jedną).
 • Naprawiono błąd, który podczas zamykania zlecenia powodował pojawienie się komunikatu „Istnieją niezapisane zmiany w dokumencie. Czy chcesz kontynuować zamykanie okna?”.
 • Poprawiono obszar związanych z przyjmowaniem dużej ilości indeksów odpadów na zleceniu produkcyjnym.
 • Zablokowano możliwość wpisywania ujemnej ceny i ujemnej ilości w zakładce Koszty w karcie technologicznej.

Zmiany technologiczne

 • Zmiana kolumny FixedPrice na FixedTime w tabeli MF.ProductionOperation i MF.Production-PlanDetail.
 • Zmiana wystawiania danych do scriptingu w oknie zlecenia (zmieniły się obiekty zwracane po wystawieniu dokumentów magazynowych). · Optymalizacja zapytań w obszarze Zapotrzebowanie Produkcja.
 • Optymalizacja raportów (Zmiana funkcji [MF].[GetQTYInMaked] - funkcja korzysta z wi-doku vBOMQTYProduced).
 • Optymalizacja obliczeń czasu i wartości nominalnej dla operacji ze stałym czasem.
 • Optymalizacja sposobu pobierania danych w obszarach jednostek miar.
 • Dodanie indeksów dla pól ProductionOrderId w tabeli HM.MG oraz ProductionLineId w tabeli HM.MZ.

Zmiany wprowadzone w tabelach/widokach modułów

 • ALTER TABLE [MF].[ProductionReceipt]
 • CREATE OR ALTER VIEW [MF].[vBOMQTYProduced]
 • CREATE OR ALTER VIEW [MF].[vOrderQTYProduced]
 • CREATE OR ALTER FUNCTION [MF].[GetQTYInMaked]
 • ALTER TABLE [MF].[ProductionOperation]
 • ALTER TABLE [MF].[ProductionPlanDetail]
 • INSERT TO TABLE [MF].[ProductionSysSettings]
 • ALTER TABLE [MF].[ProductionReceiptBOM & ProductionOrderBOM]
 • UPDATE TABLE [HM].[MG] ProductionOrderID
 • UPDATE TABLE [HM].[MZ] ProductionLineID & ProductionOrderTrash
 • UPDATE TABLE [MF].[ProductionSysSettings]

Symfonia ERP Panele Meldunkowe

Poprawki i modyfikacje

 • Poprawiono działanie parametru „Ustaw kontrahenta z zamówienia na dokumentach”.
 • Naprawiono błąd w obszarze Szczegółowej Kontroli Dostaw, który po naciśnięciu przycisku „Wypełnij pobranie” mógł powodować zamknięcie aplikacji.
 • Poprawiono walidacje w obszarze operacji produkcyjnych (uwzględnienie poprzedników operacji).
 • Naprawiono błąd, który powodował problem z odświeżaniem informacji o wykonanej ilości dobrej podczas wyboru operacji na zleceniu produkcyjnym.
 • Poprawiono walidację, która sprawdza czy baza danych jest skonwertowana do uruchamianej wersji programu.
 • Poprawiono odświeżanie statusu zlecenia produkcyjnego po wykonaniu operacji produkcyjnej.
 • Naprawiono błąd, który powodował brak widocznego przycisku „Zakończ zlecenie” dla zleceń z rezerwacją numerów seryjnych.
 • Poprawiono działanie rezerwacji wyrobu w przypadku przyjęć i korekt z poziomu paneli meldunkowych. · Usunięto widoczność operacji zaplanowanych ze zleceń zamkniętych w widoku Moje operacje
 • Naprawiono błąd, który mógł powodować problem z pobraniem z magazynu niektórych indeksów towarowych.
 • Poprawiono parametry wydruku przy etykiecie zbiorczej (generowanie ilości etykiet w oparciu o okno „Podaj ilość etykiet”).
 • Naprawiono błąd w obszarze skanowania operacji, który powodował brak widoczności podpowiadanych operacji i stanowisk.
 • Naprawiono problem, który powodował problem z pobraniem półproduktu wytworzonym na zleceniu podrzędnym do zlecenia głównego.

Moduł Symfonia ERP Prognozowanie Zapotrzebowania na Towary i Surowce

Poprawki i modyfikacje

 • Zapotrzebowanie produkcja – naprawiono błąd, który powodował nie wyświetlanie wszystkich surowców związanych z planem produkcyjnym.
 • Handel analiza – poprawiono działanie parametru „Uzupełnij do stanu minimalnego” (parametr nie uwzględniał towarów, które w chwili generowania zapotrzebowania posiadały zerowy stan magazynowy).
 • Handel analiza – poprawiono działanie parametru „Uzupełnij do stanu minimalnego” (parametr nie uwzględniał towarów, które w chwili generowania zapotrzebowania posiadały zerowy stan magazynowy).
 • Handel analiza – poprawa w obszarze filtrowania (filtr założony w określonym okresie automatycznie ustawiał się na innych okresach).

 

Obszar Wspólny

 • Uproszczono proces w kreatorze połączenia z AppSymfonia. Zmieniono nazwę przycisku (i okien kreatora) na Symfonia KSeF.
 • Zmieniono domyślny katalog instalacji programów Symfonia ERP na: C:\Program Files (x86)\Symfonia\Symfonia ERP\
 • Dodano link kierujący do eSklepu w nawigacji programów Finanse i Księgowość oraz Handel

Konwersję firmy można wykonać od wersji 2023.

Linki do dokumentacji

Linki do pobrania

Wersja jest również dostępna do pobrania bezpośrednio z programu przez mechanizm Symfonia Aktualizacje od wersji 2023.2

Zachęcamy do zapoznania się z artykułem w formacie PDF wzbogaconym o zrzuty ekranu dotyczące poszczególnych funkcjonalności.