Oprogramowanie dla biznesu

Czy wiesz, że…?

Właściwy wybór systemu oraz partnera wdrożeniowego to minimalizacja ryzyka niepowodzenia wdrożenia, które skutkowałoby uniemożliwieniem właściwego funkcjonowania firmy.

Wydanie nowej wersji Symfonia R2Płatnik 10.10.9a

Najważniejsze zmiany w wersji 10.10.9a (17.04.2024):

  • Odblokowanie opcji płacowych dla licencji "tylko kadry" po aktualizacji numeru seryjnego.
  • Poprawka - przekierowanie do formularza zamówienia dla kończących się abonamentów niesubskrypcyjnych.
  • Poprawka - dekret ProAlfa(9).
  • Poprawka - błąd otwarcia tabel DEKRET, POZDEKRET i funkcja /REPAIR (Inspekcja tabel)