Oprogramowanie dla biznesu

Czy wiesz, że…?

System ERP w małych i średnich przedsiębiorstwach wymieniany jest średnio co 8-10 lat.

Wersja Symfonia ERP Kadry i Płace 2024.c już jest

Główne zmiany: 

  1. Zmiana formularza deklaracji PIT-8AR(13) oraz nowe schemy dla PIT-8AR(13) 

Dodatkowe informacje: 

  1. Aktualizację 2024.c instalujemy na komputerach, na których zainstalowana jest wersja 2024. 

  2. Aktualizacja wymaga instalacji na każdym stanowisku.  

  3. Konwersja jest możliwa od wersji 2023.e. 

  4. Instalator konfiguracji globalnej jest w wersji 23.0.101.0. 

  5. Przed konwersją firmy do kolejnej wersji zalecane jest zamknięcie rozliczonych okresów płacowych. W przeciwnym wypadku niektóre naliczenia mogą ulec zmianie. Jeśli po konwersji występuje potrzeba otwarcia okresu zamkniętego przed konwersją, należy sprawdzić poprawność naliczeń lub w razie niezgodności usunąć okres i dodać ponownie. Przed otworzeniem okresów płacowych należy pamiętać o wykonaniu kopii bezpieczeństwa.