Oprogramowanie dla biznesu

Czy wiesz, że…?

Około 70% przedsiębiorstw przyznaje, że system ERP spełnia ich oczekiwania, 35% respondentów wskazuje, że wdrożenia w ich firmach nie przyniosły zakładanych efektów.

Uaktualnienie 2024.b dla SERP/Symfonia Finanse i Księgowość

Zapraszamy do zapoznania się z najważniejszymi zmianami wprowadzonymi w programach.

SERP/Symfonia Finanse i Księgowość 2024.b:

 • Dodano możliwość odbioru dokumentów sprzedażowych z Symfonia KSeF.
 • Dodano obsługę nowej wersji formularza deklaracji CIT-8E(4).
 • Zaktualizowano obsługę deklaracji CIT o nowy wzór formularza CIT‑8(33) oraz załączników CIT/BR(10)CIT/IP(5)CIT/PD(2)CIT/D(8)CIT/KW(4)CIT/M(2)CIT-8/O(19). Zaktualizowana została również schema deklaracji CIT‑8ST(1).
 • Usprawniono niektóre aspekty pracy z oknem Obroty na kontach.
 • Na oknie Zapisy na kontach dodano możliwość wyszukania dokumentu według zapisu z pozycji dokumentu o charakterze: raport kasowy, wyciąg bankowy, wyciąg bankowy walutowy, rozliczenie zaliczki. 

Dodatkowe zmiany: 

 • Zaktualizowano wersję formularza UPO do bieżącej 7 wersji.

 • Rozwiązano problem z generowaniem dziennika księgowań dla 3 miesięcy raportem Grupowy - Księgi.

 • Rozwiązano problem z wyliczeniem podstawy opodatkowania na deklaracji CIT-8, gdy w załączniku CIT-WZ zarejestrowane zobowiązania nieuregulowanie do dnia złożenia deklaracji.

 • Rozwiązano problem z nie uwzględnianiem faktur korygujących zakup w uldze na złe długi VAT.

 • Naprawiono stosowanie kryterium Oraz (znak +) w polach szybkiego wyszukiwania.

 • Rozwiązano problem usuwania numeru i daty KSeF po użyciu wzorca do dekretacji.

 • Naprawiono formatowanie danych w arkuszu MS Excel utworzonym raportem Bilans - graficzny.

 • Rozwiązano problem przypadków pomijania kont zespołu 5 (np. maska 5*) na raporcie Obroty na kontach.

 • Naprawiono stosowanie na wydrukach danych firmy zgodnie z zakresem dat ich obowiązywania (ustawienia danych firmy w informacjach podstawowych).