Oprogramowanie dla biznesu

Czy wiesz, że…?

Około 70% przedsiębiorstw przyznaje, że system ERP spełnia ich oczekiwania, 35% respondentów wskazuje, że wdrożenia w ich firmach nie przyniosły zakładanych efektów.

Symfonia ERP e-Pracownik 24.00.03 już jest!

Zapraszamy do zapoznania się z najważniejszymi zmianami w programie.

 

Poprawki:

  • raporty: wprowadzono istotne ulepszenia w raporcie Delegacje - kilometrówka. Dodano nowe pole "Status rozliczenia", co umożliwia użytkownikom łatwiejsze śledzenie i zarządzanie rozliczeniem delegacji. Ponadto, zastosowano poprawki w wyświetlaniu innych elementów raportu.
  • wnioski: rozwiązano problem związany z wyświetlaniem nieprawdziwego komunikatu "Brak bilansu użytkownika" podczas wstawiania wniosku na przyszły rok, mimo istniejącego bilansu. Usterka ta występowała w przypadku zaznaczenia opcji "Zablokuj wstawianie wniosku na następny rok, kiedy brakuje nowej wartości bilansu". Teraz użytkownicy mogą bez przeszkód korzystać z funkcji wstawiania wniosków na przyszłe lata, nawet przy włączonej blokadzie, o ile bilans został poprawnie dodany

Funkcje:

  • raporty: usunięto tymczasowo funkcjonalność raportu "Alokacja czasu pracy". Zmiana ta wynikała z konieczności wprowadzenia istotnych modyfikacji, zgodnych z pierwotnymi założeniami dotyczącymi rozwiązania indywidualnego. Po dokonaniu niezbędnych poprawek i uzyskaniu potwierdzenia poprawnego działania od zleceniodawcy, raport ten zostanie przywrócony do aplikacji w przyszłości. Ten krok został podjęty w celu zapewnienia optymalnej wydajności i zgodności z oczekiwaniami wszystkich użytkowników aplikacji. Dziękujemy za zrozumienie i cierpliwość podczas wprowadzania tych niezbędnych ulepszeń.
  • kalendarz - Tabela: dodano innowacyjny filtr "Pokaż tylko niepoprawne zapisy RCP", który po aktywacji umożliwia błyskawiczne zlokalizowanie pracowników, u których wystąpiły niezgodności w zapisach czasu pracy zaimportowanych z rejestratorów czasu. Dzięki temu usprawnieniu użytkownicy mogą skoncentrować się na szybkiej identyfikacji i naprawie błędów, co przyczynia się do efektywniejszego i precyzyjniejszego zarządzania danymi związanymi z czasem pracy pracowników.

  • kalendarz - Tabela: wprowadzono innowacyjną funkcjonalność, która znacząco ułatwia monitorowanie nieprawidłowości w kalendarzu. Teraz, gdy dany dzień zawiera komunikaty o niezgodności, kratka tego dnia migocze, wskazując użytkownikowi na istniejące problemy. To dynamiczne migotanie umożliwia szybkie zauważenie dni, w których występują nieprawidłowości, co pozwala skuteczniej zarządzać danymi. Warto zaznaczyć, że użytkownicy mają pełną kontrolę nad tą funkcją. Wystarczy skorzystać z nowego przycisku filtra pod pozycjami "Pokaż tylko nieprawidłowe dane" i "Pokaż tylko niepoprawne zapisy RCP", aby wyłączyć efekt migotania. Dzięki temu użytkownicy mogą dostosować wyświetlane informacje do swoich indywidualnych preferencji. 

Przydatne linki

Symfonia ERP e-Pracownik