Oprogramowanie dla biznesu

Czy wiesz, że…?

System ERP w małych i średnich przedsiębiorstwach wymieniany jest średnio co 8-10 lat.

Symfonia ERP e-Pracownik 24.00.02 już jest!

Zapraszamy do zapoznania się z najważniejszymi zmianami w programie.

 

Poprawki:

  • kalendarz: rozwiązano problem z dodawaniem nowych kolumn do podsumowań tabeli kalendarza w ustawieniach aplikacji. W poprzedniej wersji użytkownicy napotykali błąd podczas zapisywania konfiguracji, zwłaszcza gdy definiowana była kolumna inna niż "Różnica godzin z wybranych kolumn". Teraz aplikacja została zoptymalizowana, eliminując tę niedogodność i umożliwiając płynne dodawanie nowych kolumn do podsumowań tabeli kalendarza bez występowania błędów zapisu konfiguracji
  • RCP: rozwiązano problem z parowaniem zdarzeń w przypadku rejestrowania wejścia zamiast wyjścia, gdzie występowały dwa wejścia i jedno wyjście. Teraz system skutecznie pomija zdarzenie drugiego wejścia i łączy oba wejścia w jedno zdarzenie, eliminując tym samym nieścisłości związane z parowaniem. Dzięki tej aktualizacji, system efektywnie radzi sobie z sytuacjami, w których użytkownik dokonuje podwójnego wejścia, poprawiając spójność zgromadzonych danych w obrębie jednego dnia
  • składniki wynagrodzeń: dodano istotną funkcjonalność, która zabezpiecza przed przypadkowymi lub nieautoryzowanymi zmianami w kwocie przesłanej do systemu ERP. Teraz użytkownicy zyskują pewność, że raz wysłana kwota nie może zostać edytowana po finalnym zatwierdzeniu wniosku
  • delegacje: dodano istotną funkcjonalność, mającą na celu usprawnienie procesu delegacji zagranicznych. Wyeliminowano błąd związany z wypłatą diety za podróż na odcinku krajowym podczas delegacji zagranicznej. Teraz podróże lądowe na przykład pociągiem z Warszawy do Niemiec są dokładniej uwzględniane na podsumowaniu. Czas podróży na odcinku krajowym nie jest już sumowany do ogólnego czasu podróży zagranicznej. Odcinki podróży krajowej i zagranicznej są teraz rozliczane oddzielnie, co pozwala na precyzyjne i sprawiedliwe rozróżnienie między nimi
  • bilanse : wprowadzono poprawkę dotyczącą precyzji wyświetlania pozostałego bilansu urlopowego w wymiarze godzinowym. Dotychczasowy błąd zaokrągleń, który wpływał na poprawność prezentacji czasu, został skorygowany. Teraz system dokładnie wyświetla pozostały bilans urlopowy, eliminując wcześniejsze nieścisłości. Na przykład, gdy pozostało 2,1666666666666665 dnia urlopowego, poprawiony kafelek prezentuje teraz dokładną wartość czasu, czyli 2 godziny i 10 minut (2:10), zamiast poprzednich 2 godzin i 9 minut (2:09)

Funkcje:

  • e-Pracownik: dodano nową funkcjonalność, której celem jest ułatwienie procesu zarządzania licencjami. Teraz użytkownicy mogą skorzystać z nowego przycisku "Aktualizuj online", który został umieszczony w sekcji Ustawienia -> Szczegóły oraz w kroku Licencja w kreatorze, a po jego kliknięciu, system automatycznie sprawdza, czy licencja nie uległa zmianie lub nie została odnowiona. W przypadku wykrycia takiej potrzeby, aplikacja pobiera odpowiedni plik bez konieczności bezpośredniego kontaktu z działem odnowień u Dystrybutora. To znacznie przyspiesza i ułatwia proces aktualizacji licencji, eliminując potrzebę ręcznego zaangażowania użytkownika w ten krok. Dodatkowo, wprowadzono codzienne automatyczne sprawdzanie licencji w tle. System samodzielnie monitoruje, czy licencja została wydłużona lub skrócona, i w razie konieczności automatycznie pobiera nową licencję. Aby skorzystać z tej funkcji, konieczne jest wcześniejsze wczytanie licencji z pliku, zgodnie z dotychczasowym procesem. Dzięki tym zmianom, zarządzanie licencjami w aplikacji e-Pracownik staje się bardziej efektywne, eliminując zbędne kroki i czasochłonne procedury, co przekłada się na lepszą użytkowalność systemu
  • wnioski: dodano nową funkcjonalność, która umożliwia precyzyjną kontrolę nad możliwością usuwania wniosków w systemie. Teraz użytkownicy mogą ograniczyć dostęp do funkcji usuwania wniosków dla wybranych ról, co zwiększa kontrolę nad danymi. Dodatkowo, istnieje opcja wyboru określonych ról, które mają pełne uprawnienia do usuwania wniosków bez żadnych ograniczeń. W zależności od konfiguracji, przycisk "Anuluj" na wniosku może być widoczny lub ukryty, co umożliwia dostosowanie interfejsu użytkownika do konkretnych wymagań i preferencji
  • RCP: dodano innowacyjną funkcję umożliwiającą użytkownikom ustawienie tolerancji czasowej w minutach od planowanego zakończenia pracy w konfiguracji RCP. Ta nowa funkcjonalność umożliwia automatyczne wstawianie przez system wniosków o nadgodziny, jeżeli pracownik pracuje poza ustalonym czasem zakończenia pracy, a różnica przekracza zdefiniowaną tolerancję czasową
  • RCP: dodano nowe funkcje związane z obecnością w środowisku pracy zdalnej. Teraz użytkownicy mogą korzystać z dwóch nowych typów RCP (Rozszerzonej Kontroli Pracy): "Obecność (praca zdalna)" oraz "Obecność (praca zdalna okazjonalna)". Oba typy działają analogicznie do już istniejącej funkcji Obecność, umożliwiając użytkownikom potwierdzenie pracy (bez podawania godziny wejścia i wyjścia), zarówno dla regularnej pracy zdalnej, jak i dla przypadków, gdy praca zdalna jest wykonywana okazjonalnie

Przydatne linki

Symfonia ERP e-Pracownik