Oprogramowanie dla biznesu

Czy wiesz, że…?

System ERP w małych i średnich przedsiębiorstwach wymieniany jest średnio co 8-10 lat.

Nowe wersje modułów Mobilny Handel i Mobilny Magazyn 2024.f

Zapraszamy do zapoznania się z najważniejszymi zmianami wprowadzonymi w programach.

Symfonia Mobilny Handel 2024f (24.0.2.6):   

 • prezentacja ceny dostawy przy rezerwacjach ze wskazaniem dostaw  

 • zmiana sposobu prezentacji danych (wyrównanie danych do lewej/prawej) w tabelach na oknie zakładania rezerwacji ze wskazaniem dostaw  

 • przebudowa wydruków, oraz mechanizmu komunikacji z drukarką PAX  

 • dodanie imienia i nazwiska handlowca, który wystawił dokument na wydrukach w mobilnej aplikacji 

 

 Symfonia Mobilny Magazyn 2024f (24.0.2.6): 

 • dodanie modułu uprawnień użytkowników do modułu integracji z firmami kurierskimi (kody własne i obce)  

 • rozkompletowywania etykiety paletowej z wykorzystaniem etykiet towarów (kody własne)  

 • umożliwienie edycji atrybutów etykiety paletowej podczas kompletacji i rozkompletowywania (kody własne i obce)  

 • nowy wygląd okna ustawień globalnych (kody własne i obce)  

 • zmiana nazwy firmy kurierskiej z "DHL" na "DHL Express" (kody własne i obce)  

 • umożliwienie częściowej realizacji przesunięcia MM- (kody własne i obce)  

 • zapisywanie informacji o powiązanych dokumentach przy częściowej realizacji (kody własne i obce)  

 • rozbudowa szczegółowego wydruku PDF etykiety paletowej (kody własne i obce)  

 • poprawa dzielenia dostaw przy dużej liczbie powiązań dostawy (kody własne i obce)  

 • poprawa sumowania stanów towarów po lokalizacjach (kody własne i obce)  

 • poprawa rozchodu nieawizowanego z menu głównego w aplikacji mobilnej (kody własne i obce)  

 • poprawa zapisywania zmian na nieawizowanych dokumentach przed potwierdzeniem operacji (kody własne i obce)  

 • poprawa przeliczania ilości według jednostek miary podczas dodawania pozycji dokumentów nieawizowanych z poziomu kartoteki towarów (kody własne i obce)