Oprogramowanie dla biznesu

Czy wiesz, że…?

Właściwy wybór systemu oraz partnera wdrożeniowego to minimalizacja ryzyka niepowodzenia wdrożenia, które skutkowałoby uniemożliwieniem właściwego funkcjonowania firmy.

Nową wersja Symfonia ERP Kadry i Płace 2024.d

Główne zmiany:  

  1. Umożliwiono wstawianie zdarzenia „Praca zdalna okazjonalna”do ostatniego zamkniętego okresu.  

  2. W kreatorze zatrudniania zaktualizowano wzory dokumentów przesyłanych w pakiecie startowym dla nowych pracowników. 

  3. Dodano możliwość konfiguracji i wysyłania zabezpieczonych e-maili SMTP przy użyciu MSGraph – OAuth. 

 

Dodatkowe informacje:  

  1. Aktualizację 2024.d instalujemy na komputerach, na których zainstalowana jest wersja 2024. 

  2. Aktualizacja wymaga instalacji na każdym stanowisku.  

  3. Konwersja jest możliwa od wersji 2023.e. 

  4. Instalator konfiguracji globalnej jest w wersji 23.0.101.0.  

  5. Przed konwersją firmy do kolejnej wersji zalecane jest zamknięcie rozliczonych okresów płacowych. W przeciwnym wypadku niektóre naliczenia mogą ulec zmianie. Jeśli po konwersji występuje potrzeba otwarcia okresu zamkniętego przed konwersją, należy sprawdzić poprawność naliczeń lub w razie niezgodności usunąć okres i dodać ponownie. Przed otworzeniem okresów płacowych należy pamiętać o wykonaniu kopii bezpieczeństwa.