Oprogramowanie dla biznesu

Oprogramowanie dla biznesu

Czy wiesz, że…?

System ERP w małych i średnich przedsiębiorstwach wymieniany jest średnio co 8-10 lat.

Korzyści z wyboru stałej opieki serwisowej:

  • Priorytetowa obsługa zgłoszonych problemów,

  • Obsługa zgłoszeń awaryjnych uniemożliwiających zalogowanie się do systemu,

  • Konsultacje telefoniczne, zdalne i na miejscu u klienta,

  • Stałe miesięczne koszty utrzymania systemu,

  • Dostęp do dedykowanych opiekunów pod wskazanymi numerami telefonów i e-mail,

  • Doświadczony zespół wdrożeniowy, mający dostęp do zaplecza technicznego producenta oprogramowania Symfonia przy rozwiązywaniu bardziej złożonych problemów,

  • Regularne wizyty wpływające na lepszą kontrolę oprogramowania i wychwycenia ewentualnych błędów,

  • Informacje i dostęp do nowych wersji systemu,

  • Pierwszeństwo w dostepie do konsultacji.