Oprogramowanie dla biznesu

Czy wiesz, że…?

Właściwy wybór systemu oraz partnera wdrożeniowego to minimalizacja ryzyka niepowodzenia wdrożenia, które skutkowałoby uniemożliwieniem właściwego funkcjonowania firmy.

Wygoda, dopasowanie do potrzeb i zgodność z przepisami prawa

Symfonia ERP Kadry i Płace to system, dzięki któremu zautomatyzujesz większość czynności związanych z obsługą kadrowo-płacową.

Wygoda użytkowania

Za pomocą Symfonii możesz łatwo dostarczyć niezbędne raporty, wnioski, PITy, deklaracje ZUS i inne wymagane prawem dokumenty. W zależności od potrzeb możesz wybrać formę papierową lub elektroniczną.

Dopasowany do potrzeb

System został zaprojektowany tak, aby można go było łatwo dopasować do potrzeb zarówno małych, jak i większych organizacji. Posiada setki gotowych szablonów raportów, typów zdarzeń czy składników wynagrodzeń, co znacznie ułatwia codzienną pracę.

Zgodność z prawem

Program jest zawsze zgodny z aktualnymi przepisami prawa.

Praca z systemem księgowym Symfonia ERP Kadry i Płace

Usprawnienie pracy działu kadrowo - płacowego

Pełna obsługa procesów kadrowych i płacowych w firmie w ramach jednolitego systemu. Program wspiera specjalistów kadrowych przy tworzeniu umów, zgłaszania pracowników do ZUS, współpracę z programem Płatnik czy systemem e-ZLA.

Automatyzacja pracy

Komplet gotowych narzędzi i rozwiązań automatyzujących pracę i procesy w obszarze HR, kadr i płac, m.in. automatyczne wygenerowanie odpowiednich danych do deklaracji podatkowych oraz do GUS czy wysyłanie przypomnień o konieczności przeprowadzenia badań lekarskich.

Obsługa wynagrodzeń i urlopów

Wygodne wyliczanie składników wynagrodzenia, potrąceń, składek i podatku; rozliczanie korekt, wyliczanie wynagrodzeń za czas pracy i nieobecności, przygotowanie przelewów elektronicznych pracownikom i zleceniobiorcom.

Obsługa umów cywilno-prawnych

Obsługa wszystkich typów umów cywilno-prawnych wraz z wyliczeniem podatku, składek ZUS, wypłatą zasiłków, przygotowania listy wypłat, rachunków i przelewów.

Wsparcie w tworzeniu dokumentów księgowych

Możliwość skonfigurowania schematów, na podstawie których utworzony zostanie rozdzielnik księgowy uwzględniający wszystkie istotne składniki, naliczenia i koszty. Gotowy dokument można przesłać bezpośrednio do jednego z programów księgowych Symfonii, lub zapisać w formacie PDF albo wydrukować.