Oprogramowanie dla biznesu

Oprogramowanie dla biznesu

Czy wiesz, że…?

System ERP w małych i średnich przedsiębiorstwach wymieniany jest średnio co 8-10 lat.

Większość firm prowadzących sprzedaż spotkała się z takimi zdarzeniami, jak zamówienie przez klienta towaru, którego akurat nie ma w magazynie, zakup w złej cenie, gdy np. promocja na dany produkt już minęła, opóźnienia w kompletacji zamówienia i jego wysyłce.

Tego typu problemów można jednak uniknąć dzięki wykorzystaniu systemów informatycznych wspierających sprzedaż i zarządzanie magazynem. Można także znacznie przyspieszyć, rozwinąć i zwiększyć sprzedaż, gdy dostęp do wszystkich ważnych informacji jest w jednym miejscu, są one aktualne, uporządkowane, a wiele czynności można wykonać mobilnie, za pomocą smartfona, a dodatkowo łatwo da się powiązać dane z tradycyjnego kanału sprzedaży z kanałem internetowym (e-commerce).

Co oferuje rozwiązanie Symfonia Handel:

ZAUTOMATYZOWANY PROCES SPRZEDAŻY  I ZAKUPU 

 • Maksymalne usprawnienie obsługi sprzedaży poprzez automatyzację standardowych czynności, takich jak: utworzenie oferty, rejestracja zamówienia, rezerwacja czy wydanie towaru. Kolejne dokumenty powstają na bazie poprzednich z pełną kontrolą tego procesu. 
 • Narzędzia do śledzenia, opisywania i  koordynowania całego procesu biznesowego poprzez tworzenie powiązań między zamówieniami, fakturami, dokumentami magazynowymi oraz płatnościami i zleceniami. Łatwo odnajdziesz ofertę, na bazie której zrealizowano sprzedaż lub dokument dostawy, partii towaru sprzedanej klientowi. 
 • Możliwość wprowadzania zmian i edycji wystawianych dokumentów aż do momentu zatwierdzenia dokumentu w module księgowym, co daje pełną elastyczność oraz ogranicza ilość wystawianych dokumentów czy korekt.
 • Powielanie transakcji, tworzenie kopii już istniejących dokumentów i ich wydruk z wykorzystaniem szablonu faktury, który łatwo dostosujesz do swoich potrzeb dzięki nowoczesnemu, graficznemu kreatorowi wydruku.
 • Zarządzanie fakturami elektronicznymi, które mogą trafić do Twojego klienta za pomocą poczty e-mail lub poprzez specjalny portal miedzyfirmami.pl, co pozwala dodatkowo śledzić stan dokumentu oraz otrzymać informację o pobraniu faktury przez odbiorcę.
 • Prowadzenie prostej lub złożonej polityki cenowej, gdzie oprócz rabatów dla towaru czy wybranego kontrahenta możesz prowadzić zaawansowane cenniki okresowe, promocje na wybrane grupy towarowe lub obowiązujące tylko konkretną grupę klientów.
 • Prezentacja danych modułu w postaci czytelnych zestawień operacyjnych czy zaawansowanych analiz przekrojowych.
 • Ewidencja danych kontrahenta, zarówno podstawowych (dane teleadresowe, NIP), jak i dodatkowych, zdefiniowanych przez użytkownika. Możesz dodać dowolną ilość cech kontrahenta, opisując jego typ, definiując jego opiekuna lub inne dane wymagane w procesie sprzedaży. 
 • Generowanie raportów, które dostarczą pełne informacje na temat przebiegu procesów biznesowych. Dostęp do szczegółowych analiz i szablonów pozwoli je zautomatyzować, przyspieszyć i maksymalnie usprawnić. Począwszy od zakupu, a skończywszy na wydaniu towaru i rozliczeniu transakcji – daje pełną kontrolę nad każdym procesem oraz szybki dostęp do informacji zarządczych, m.in. do realizacji planu sprzedaży handlowca, procentowego poziomu rabatu czy rentowności produktu.

ELASTYCZNA GOSPODARKA MAGAZYNOWA

Prowadzenie kartotek towarowych oraz operacji magazynowych z jednej strony musi zapewniać elastyczność, nie ograniczając przedsiębiorstwa sztywnymi zasadami prowadzenia magazynu.

Z drugiej zaś strony musi zapewnić wiarygodną bazę informacji o stanie magazynu oraz wartości towarów, jakie na nim są ewidencjonowane. Symfonia Handel zapewnia bieżącą kontrolę nad gospodarką magazynową oraz ewidencję każdego typu operacji, jaka ma wpływ na magazyn: przyjęcia, wydania czy operacje wewnętrzne (np. produkcyjne czy przesunięcia). 

W obszarze zarządzania magazynem do Twojej dyspozycji są: 

 • Wystawianie i ewidencja różnych typów dokumentów (np. WZ, PZ, RW, PW, MM, IN+/-) mających wpływ na stan magazynowy oraz jego wartość.
 • Odwzorowanie struktury przedsiębiorstwa poprzez tworzenie dodatkowych magazynów reprezentujących oddziały firmy lub wydzielone na cel prowadzenia konkretnych operacji (np. kompletację, produkcję czy magazyn reklamacji).
 • Precyzyjna identyfikacja partii towarowych (dostaw) z możliwością definicji dodatkowych cech, takich jak data ważności, numer seryjny czy parametry fizyczne (wilgotność, rozmiar, inne).
 • Szereg raportów i analiz związanych z magazynem, zestawianie pogrupowane na rodzaj towaru, typ operacji, dowolnie zawężane do okresu czy kontrahenta.
 • Śledzenie rotacji towarów, łatwe wyszukiwanie dostaw przyjętych przed określoną datą (np. towary zakupione wcześniej niż rok temu) pozwala na ograniczenie strat oraz możliwość reakcji, np. stworzenie promocji na te towary.
 • Tworzenie dokumentów magazynowych na bazie poprzednich, np. wydanie do zamówienia czy przyjęcie do faktury zakupu. Pełna elastyczność tego procesu dopuszcza wydanie częściowe (np. kilka wydań do jednej faktury czy zebranie wszystkich zamówień jednym wydaniem).
 • Generowanie dokumentów magazynowych z poziomu innych modułów (np. zarządzanie produkcją), gdzie realizacja magazynowa zlecenia utworzy przyjęcie wyrobu gotowego na magazyn oraz wydanie surowców według receptury.

ROZBUDOWANE MECHANIZMY ROZLICZEŃ Z KONTRAHENTAMI 

Kontrola stanu rozrachunków jest kluczowa do zapewniania przedsiębiorstwu stałego dopływu gotówki oraz bieżące informacje o należnościach i zobowiązaniach.

Współpraca z bankowością elektroniczną poprzez wczytywanie wyciągów bankowych, jak i generowanie przelewów wychodzących, również z wykorzystaniem mechanizmu podzielonej płatności, zapewnia automatyzację tego procesu oraz minimalizuje ryzyko popełnienia błędów. 

W obszarze zarządzania rozrachunkami masz możliwość: 

 • Przypisania warunków płatności do kontrahenta lub rodzaju transakcji.

 • Przyjmowania wpłat do transakcji z uwzględnieniem kompensat czy korekt do dokumentu źródłowego.
 • Ewidencji kilku numerów kont bankowych z możliwością weryfikacji ich na białej liście podatników VAT.
 • Wygenerowania szeregu raportów związanych z rozrachunkami z kontrahentami dających pełny obraz zobowiązań i należności, sortowania ich według terminu płatności, typu transakcji czy rodzaju kontrahenta.
 • Współpraca z bankowością elektroniczną poprzez wczytywanie wyciągów bankowych oraz generowanie płatności wychodzących.

ZGODNOŚĆ Z PRZEPISAMI I BEZPIECZEŃSTWO PRACY

Oprogramowanie wspierające sprzedaż i zarządzanie gospodarką magazynową w przedsiębiorstwie powinno dawać szerokie możliwości realizacji wielu różnych operacji biznesowych, elastycznie dopasowywać się do indywidualnych potrzeb branżowych przedsiębiorstwa, a także być zawsze aktualne i zgodne z obowiązującymi przepisami. To podstawa bezpiecznej działalności gospodarczej.

W ramach Symfonia Handel masz pewność, że:

 • Program jest stale aktualizowany i zapewnia wymaganą polskimi przepisami sprawozdawczość (m.in. pliki JPK, Intrastat).

 • Ewidencjonowane są dane wykorzystywane do generowania danych JPK_V7: grupy towarowo-usługowe (GTU) czy typy transakcji (atrybuty JPK_V7).
 • Weryfikacja kontrahentów jako czynnych podatników w Krajowej Administracji Skarbowej oraz ich numery kont na białej liście podatników VAT.
 • Prowadzona jest kontrola poprawności wystawianych dokumentów oraz tych, które powstają jako kolejne w procesie realizacji sprzedaży (np. weryfikacja ilości na WZ i fakturze).

Ponadto dostępne są:

 • Wystawianie i przesyłanie dokumentów elektronicznych do kontrahentów oraz kontrola ich stanu (przyjęta, odrzucona). 
 • Integracja z urządzeniami fiskalnymi większości producentów działających na rynku polskim.

DOPASOWANIE DO POTRZEB BIZNESOWYCH ORAZ INTEGRACJA Z ROZWIĄZANIAMI DEDYKOWANYMI DLA BRANŻY

Symfonia Handel odpowiada na potrzeby większości firm działających na polskim rynku. Jeśli Twoje przedsiębiorstwo realizuje szczególne procesy lub działa w specyficznych branżach, z pewnością wykorzystasz możliwości adaptacji oprogramowania do Twoich wymagań biznesowych lub integracji
z branżowymi rozwiązaniami informatycznymi.

 • Modyfikacje programu poprzez programowanie własnych rozwiązań, np. dodatkowe procedury sprzedażowe (informacja o przekroczeniu limitu kontrahenta przed zatwierdzeniem faktury), nowe okna dorabiane na etapie wdrożenia czy definiowanie dodatkowych pól, jakie wykorzystywane są w dokumencie.

 • Integracja z zewnętrznymi systemami stworzonymi dla branży, np. systemem zamówieniowym, sklepem internetowym, obiegiem dokumentów lub obsługującymi szczególny typ produkcji.
 • Możliwość definiowania i przypisywania wymiarów analitycznych (dodatkowych cech, informacji) do towarów, kontrahentów, pracowników, dokumentów handlowych, słowników, miejsc powstawania kosztów i ich raportowanie w module Business Intelligence. 
 • Przenoszenie wartości wymiarowania dokumentów między modułami systemu Symfonia na poziome profesjonalnym – np. oznaczenie projektem rozchodu wewnętrznego, oznaczenie zamówienia handlowcem, co przełoży się na wystawioną fakturę i finalnie trafi do modułu księgowego.

Ponadto elastyczność rozwiązań wspierających sprzedaż i zarządzanie magazynem to:

 • Możliwość dodawania dowolnych własnych pól do formularzy dokumentów, do pozycji dokumentów, definiowane własnych widoków na dokument w zależności od roli użytkownika w organizacji.
 • Możliwość definiowania konfiguracji własnych układów kartotek, prezentacji wybranych pól z dokumentu oraz zapisywanie ich dla określonych ról w firmie.
 • Możliwość tworzenia własnych modułów PRISM, rozszerzania funkcjonalnego aplikacji, dopisywania własnych okien czy rozwiązań indywidualnych (np. osobne okno z charakterystycznym dla branży procesem).
 • PluginSQL – możliwość wdrożenia własnej logiki biznesowej w dokumentach w postaci procedur bazodanowych przy zapisywaniu dokumentów lub wywołanych na żądanie użytkownika (np. przeliczanie rabatu, wyliczanie daty realizacji, metody pakowania, podsumowanie wagi, wyliczanie średniej wartości zamówienia, ostatniej ceny sprzedaży).
 • Możliwość wykorzystania skryptów C# do realizacji własnej logiki aplikacyjnej, dopisywanie własnych funkcjonalności, nowych okien prezentujących dane z systemu lub innych źródeł, obsługa specyficznych dla branży procesów biznesowych.