Oprogramowanie dla biznesu

Oprogramowanie dla biznesu

Czy wiesz, że…?

Około 70% przedsiębiorstw przyznaje, że system ERP spełnia ich oczekiwania, 35% respondentów wskazuje, że wdrożenia w ich firmach nie przyniosły zakładanych efektów.

Oferujemy nowoczesny program dla księgowych, który umożliwia odczytywanie danych z faktur. W praktyce wprowadzanie faktur do systemu może ograniczyć się do ułożenia stosu faktur na skanerze biurowym i w paru kliknięciach wyeksportowaniem kompletnych danych do Twojego programu księgowego!

Najważniejsze korzyści zgłaszane przez korzystających klientów to:

  • Znacznie skrócony czas wprowadzania faktur
  • Zwiększone przychody. Biuro może obsłużyć wiele więcej klientów tym samym zespołem
  • Zmniejszona liczba błędów. Program ogranicza liczbę pomyłek wynikających z błędu ludzkiego oraz ostrzega jeśli dane na fakturze nie zgadzają się np. z zasadami rachunkowości (m.in. niezgodność dat)
  • Zwiększone bezpieczeństwo. Faktury wczytane do programu są przechowywane na zabezpieczonych serwerach zewnętrznych z możliwością odzyskania skanów faktur.