Oprogramowanie dla biznesu

Czy wiesz, że…?

System ERP w małych i średnich przedsiębiorstwach wymieniany jest średnio co 8-10 lat.

Chcesz uporządkować obieg dokumentów w Twojej firmie? 

Twój dział księgowości narzeka, że musi pilnować pracowników uzupełniających opis merytoryczny faktur?

Możemy Ci pomóc, tworząc w Twojej firmie elektroniczny obieg dokumentów, którego najważniejszymi cechami są:

  • możliwość stworzenia dowolnej liczby obiegów dokumentów,
  • każdy dokument może mieć swój typ i być przypisany do określonego obiegu,
  • tworzysz poszczególne etapy w obiegu dla wszystkich typów dokumentów,
  • nadajesz pracownikom szczegółowe uprawnienia w zależności od ich praw dostępu do informacji,
  • masz możliwość pobrania historii każdego dokumentu na potrzeby kontroli,
  • w każdej chwili masz dostęp do informacji u kogo znajduje się dany dokument i jak długo jest przetrzymywany.