Oprogramowanie dla biznesu

Oprogramowanie dla biznesu

Czy wiesz, że…?

Około 70% przedsiębiorstw przyznaje, że system ERP spełnia ich oczekiwania, 35% respondentów wskazuje, że wdrożenia w ich firmach nie przyniosły zakładanych efektów.

Smart BI to rozszerzone możliwości analizy i obróbki danych ewidencjonowanych w programie Symfonia Handel oraz Finanse i Księgowość, oraz dowolnych źródeł zewnętrznych dostępne w formie arkuszy kalkulacyjnych wbudowanych w systemie Symfonia.

Smart BI to:

 • Elastyczne i łatwe w użyciu narzędzie do analizy danych w programach Symfonia Handel oraz Symfonia Finanse i Księgowość.
 • Rzetelne źródło dostępu do bieżących danych na temat firmy.
 • Platforma do tworzenia własnych analiz „ad – hoc”.
 • Zestaw gotowych raportów gotowych do wykorzystania lub mogących stanowić wzór do tworzenia własnych raportów.
 • Możliwość wprowadzania i przetwarzania danych z wielu zewnętrznych źródeł.
 • Narzędzie do współpracy między pracownikami – stworzone przez Ciebie raporty będą mogły być wykorzystane przez innych użytkowników.

Jeżeli pracujesz w dziale sprzedaży, w Smart BI będziesz mógł:

 • Uzyskać bieżące informacje z systemu sprzedaży.
 • Kontrolować – stany magazynowe, zapasy, statusy zamówień w takim układzie, jaki jest najwygodniejszy dla Ciebie.
 • Monitorować wyniki sprzedaży w podziale na m.in. działy, zespoły, towary, kontrahentów.
 • Analizować historię rozliczeń z kontrahentami.
 • Kontrolować nierozliczone faktury.
 • Dostosowywać informacje w raportach do swoich potrzeb.
 • Dokonywać analiz „ad hoc”, czyli z danych z danego momentu.

Jeżeli jesteś analitykiem finansowym, specjalistą księgowym w firmie bądź biurze rachunkowym, za pomocą Smart BI będziesz w stanie:

 • Monitorować koszty i przychody według dowolnych kryteriów.
 • Kontrolować projekty i ich budżety.
 • Analizować sytuację finansową firmy.
 • Weryfikować poprawność zapisów księgowych.
 • Kontrolować błędy np. niekompletność ewidencji.
 • Dokonywać kontroli należności i zobowiązań.
 • Przygotowywać i modyfikować raporty „ad hoc” według bieżących potrzeb.
 • Wykonywać spersonalizowane raporty dla potrzeb wewnątrz firmy, jak i poza nią.
 • Na bieżąco nadzorować kluczowe wskaźniki i KPI.

Przekonaj się jak w łatwy sposób przygotowywać czytelne raporty, prezentujące w atrakcyjny sposób kluczowe wskaźniki biznesowe.

Dzięki wygodnemu interfejsowi twórz czytelne raporty graficzne.

Zyskujesz możliwość łatwiejszego sposobu analizowanych danych bezpośrednio w programie.

Pracuj wygodnie, podobnie jak w znanym Ci środowisku arkuszy MS Excel: twórz układy raportów, buduj tabele przestawne, twórz własne formuły obliczeniowe, edytuj dane, dodawaj własne zakładki karty. Utworzone raporty (wraz z odpowiednim formatowaniem danych), zostają zapisane w programie, abyś miał do nich wygodny dostęp. Możesz je wyeksportować do Excela i następnie tam kontynuować pracę. Możesz też zaimportować dane z Excela do programu wraz ze wszystkimi formułami.

Dzięki połączeniu z zewnętrznymi źródłami danych jesteś w stanie tworzyć raporty na podstawie danych z:

 • Bazy SQL
 • Plików CSV i Excel.