Oprogramowanie dla biznesu

Oprogramowanie dla biznesu

Czy wiesz, że…?

Właściwy wybór systemu oraz partnera wdrożeniowego to minimalizacja ryzyka niepowodzenia wdrożenia, które skutkowałoby uniemożliwieniem właściwego funkcjonowania firmy.

Dodatek do Symfonia Kadry i Płace One Payroll

Dodatek do systemu Symfonia Kadry i Płace wspierający pracę działów HR.

Udostępnia 24 h/dobę wszystkim pracownikom firmy witrynę, w której mogą sprawdzić saldo urlopu, złożyć wniosek o nieobecność, potwierdzić godziny rozpoczęcia i zakończenia pracy, rozliczyć delegację czy przejrzeć własne dane osobowe i je zaktualizować.

Wspiera wybrane procesy HR – zarządzanie czasem pracy i jego rejestrację, raportowanie na projekty, udostępnianie pracownikom ich dokumentów, np. PIT-11 i pasków płacowych. Pozwala na definiowanie i obsługę własnych procesów biznesowych związanych z pracownikami oraz wynagrodzeniami.

Rozbudowany self-service

Realizacja procesów bezpośrednio przez pracowników i kierowników w formie samoobsługowej (ang. self-service) przez przeglądarkę internetową z opcją integracji i wymiany danych z Symfonia Kadry i Płace.

Dodatkową korzyścią cyfryzacji takich procesów jest pełna ewidencja wszelkich zakończonych pomyślnie (i niepomyślnie) spraw i zarejestrowanych podczas ich przetwarzania informacji.

Self-service pracownika

Udostępnienie pracownikom wybranych danych ewidencjonowanych w Symfonia Kadry i Płace wraz z możliwością wnioskowania o ich zmianę.

Podgląd ilości przysługujących dni urlopu umożliwia zgłaszanie nieobecności poprzez elektroniczny obieg wniosków zgodnie z dostępnym saldem.

Pracownicy poza zgłoszeniem nieobecności mogą mieć dostęp do innych typów wniosków, oświadczeń czy poleceń firmowych, np. zgłoszenie członka rodziny do ubezpieczenia.

Dostęp do wybranych dokumentów, takich jak deklaracje PIT11, paski wynagrodzeń, RMUA czy zaświadczenia. 

Możliwość prowadzenia elektronicznej ewidencji czasu pracy.

Self-service kierownika

Udostępnienie kierownikom wybranych danych podległych pracowników.

Zarządzanie procesem wykorzystania zaległych urlopów czy pilnowania aktualnych terminów badań, szkoleń czy uprawnień pracowników.

Umożliwia akceptację wniosków, planowanie i weryfikację czasu pracy podległego zespołu oraz wprowadzanie zmian do harmonogramów.

Możliwość rejestrowania zdarzeń za pracowników w przypadku zgłoszenia nieobecności pracownika przez telefon.

Wgląd w listę obecności pracowników z możliwością modyfikacji zarejestrowanych wejść i wyjść (opcjonalnie, w zależności od nadanych uprawnień). Wgląd w zarejestrowane delegacje z możliwością akceptacji poniesionych kosztów.

Narzędzia specjalisty HR 

Zarządzanie danymi całej organizacji.

Akceptacja, zmiana danych kadrowych, zarejestrowanego czasu pracy oraz automatyczna synchronizacja danych w systemie kadrowo-płacowym.

Zarządzenie procesem udostępniania wybranych dokumentów dla pracowników, np.: PIT11, paski wynagrodzeń lub RMUA. 

Wydruki kart ewidencji czasu pracy. Rozliczanie kosztów delegacji i wysyłka rozliczenia do systemu Symfonia Finanse i Księgowość.

Modyfikacja struktury organizacyjnej.

Elektroniczny obieg wniosków 

Umożliwia obsługę wniosków w systemie zgodnie ze zdefiniowaną ścieżką akceptacji.

Każdy z wniosków zawiera pełne informacje o procesie akceptacji – kiedy i przez kogo zostały złożone, kto i kiedy je zaakceptował albo odrzucił i dlaczego. 

Oprócz urlopu wypoczynkowego standardowo w e-Pracowniku możliwa jest obsługa także urlopu na żądanie, z powodu opieki nad dzieckiem do 14 roku życia (w godzinach i dniach), okolicznościowego czy wniosku o pracę zdalną.

Możliwość konfiguracji własnych, właściwych dla danej organizacji typów nieobecności.

Lista współpracowników

Wgląd do ważnych informacji o innych osobach zgodnie z uprawnieniami użytkowników umożliwiający pracownikom w dowolnym momencie szybkie ustalenie telefonu służbowego czy adresu e-mail kolegi z innego oddziału.

Obsługa rejestracji czasu pracy

Umożliwia pracownikom potwierdzanie godzin rozpoczęcia i zakończenia pracy bezpośrednio w systemie, na swoich komputerach lub telefonach, a zapisy po weryfikacji przez kierownika przenoszone są do systemu Symfonia Kadry i Płace w celu rozliczenia.

Obsługa procesu możliwa jest także poprzez zintegrowanie systemu RCP wykorzystywanego do rejestracji czasu pracy. Kierownik ma wgląd do elektronicznej listy obecności swojego zespołu.

Akceptacja i rozliczanie delegacji – system umożliwia pracownikom wykonującym pracę w terenie na elektroniczną obsługę procesu delegacji, w tym akceptację i rozliczenie delegacji krajowych lub zagranicznych.

Kwoty delegacji na podstawie wprowadzanych informacji wyliczane są automatycznie, a z odpowiednim podziałem rozdzielnika kosztowego następuje też automatyczna aktualizacja kalendarza (zarejestrowanie zdarzenia Delegacja).

Raportowanie czasu pracy na projekty

Rejestrowanie czasu pracy przez pracowników na poszczególne projekty w celu ewidencjonowania danych wykorzystywanych do dalszej analizy z czasu pracy na projektach.

Dane przenoszone do programu kadrowo-płacowego w celu sporządzenia dokładnego raportu księgowego z odpowiednim podziałem kosztów na projekty.

Harmonogramowanie

Tworzenie przez kierownika harmonogramów pracy dla członków swojego zespołu.

Zarządzanie dniami wolnymi i roboczymi oraz określanie godzin rozpoczęcia i zakończenia pracy.

Harmonogramowanie można przeprowadzić dla zwykłego, zadaniowego i równoważnego czasu pracy, zarówno dla pełnych, jak i niepełnych wymiarów czasu pracy.

Możliwość wczytania gotowego arkusza kalkulacyjnego MS Excel zawierającego harmonogramy.

Przenoszenie automatycznie danych do modułu Symfonia Kadry.