Oprogramowanie dla biznesu

Czy wiesz, że…?

Właściwy wybór systemu oraz partnera wdrożeniowego to minimalizacja ryzyka niepowodzenia wdrożenia, które skutkowałoby uniemożliwieniem właściwego funkcjonowania firmy.

Wydanie nowej wersji Symfonia R2Płatnik moduł WWW 10.00.44

Symfonia R2Płatnik moduł WWW 10.00.44 (27.06.2024):

  • dodanie możliwości wyświetlenia dokumentu z dziennika w osobnym oknie
  • dodanie informacji w oknie logu o bazie danych i serwerze
  • poprawka - wyświetlanie liczby kontrolnej do rachunku
  • poprawka - odświeżanie zakładki wynagrodzenie dla umów zleceń i o dzieło
  • poprawka - nieprawidłowo wykazywane Godz.pracy.fakt. i czas pobytu jeśli wprowadzono wniosek na np. wyjście prywatne
  • poprawka - zmiana przycisku "Obecność"
  • poprawka - błąd SSL przy wysyłaniu maili
  • poprawka - wypełnianie masowo dni wolnych w planach pracy
  • poprawka - uzupełnienie okna plan urlopów o urlop firmowy