Oprogramowanie dla biznesu

Czy wiesz, że…?

Właściwy wybór systemu oraz partnera wdrożeniowego to minimalizacja ryzyka niepowodzenia wdrożenia, które skutkowałoby uniemożliwieniem właściwego funkcjonowania firmy.

Symfonia ERP Kadry i Płace wersja 2021.2 już jest

Nowa wersja Symfonia ERP Kadry i Płace 2021.2.

Główne zmiany:

1. Zmiana brandu z Sage na Symfonia:

W związku z odłączeniem od Sage zmieniamy m.in. brand naszych produktów. Jest to pierwsza wersja, w której pojawi się nowe logo Symfonii w większości miejsc widocznych w programie. W kolejnych aktualizacjach będziemy zmieniać w pozostałych miejscach, jak na przykład: nazwa pliku .exe, nazwa obiektu integracji, właściwości plików.  

2. Aktualizacja wzoru deklaracji PIT-11 do wersji 27:

Deklaracja PIT-11(27) obowiązuje dla przychodów osiągniętych w roku 2021. Wraz z aktualizacją do nowego wzoru przygotowaliśmy funkcjonalność pozwalającą wygenerować więcej niż jedną informację PIT-11 w ciągu roku dla pracownika. Przygotowując deklarację za część roku będzie można wskazać zakres miesięcy, który ma objąć deklaracja. Program obliczy wartości do wykazania w deklaracji z wybranych miesięcy oraz podpowie numer informacji podatkowej.    

3. Kadry Marzeń:

 • Nieobecności:
  • Rozbudowaliśmy nową obsługę nieobecności o typ „Inne”. Od tej wersji nieobecności inne będzie można rejestrować za pomocą nowego procesu.   
  • Pulpit nieobecności – dodaliśmy funkcjonalność pozwalającą na definiowanie dodatkowych kolumn w oknie Pulpitu nieobecności w zależności od oczekiwań użytkownika.
 • Proces zatrudniania pracownika – dodaliśmy możliwość zatrudnienia na umowę o pracę za pomocą nowego procesu zatrudniania osób, których kartoteki w bazie programu zostały już wcześniej założone np. byli pracownicy, zleceniobiorcy.
 • Dane pracownika – zmieniliśmy sposób prezentacji danych pracownika, dodaliśmy funkcjonalność pozwalającą   skonfigurować jakie dane mają być prezentowane na zakładce „Dane” w oknie Pracownika. Poza danymi osobowymi mogą być to np. bilanse urlopowe, benefity, terminy odnowienia badań lekarskich lub inne dane kadrowe, które użytkownik chce prezentować w tym miejscu.
 • Import z Excela – dodaliśmy możliwość importowania z jednego pliku danych w różnych zakresach dat, w tym również możliwość zaimportowania z jednego pliku kilku wartości dla tego samego pracownika.

4. Inne zmiany:

 • Połączenie AXA z Uniqa – w związku z połączeniem tych dwóch Instytucji Finansowych zmieniliśmy nazwę AXA na Uniqa w ustawieniach API PPK oraz w słowniku Instytucji Finansowych PPK. Uwaga: w danych kadrowych nazwa instytucji również zostanie zmieniona na Uniqa. Od 09-04-2021 w komunikacji z instytucjami finansowymi należy posługiwać się tylko tą nazwą, nawet jeśli raportowane są dane sprzed jej zmiany.
 • Przełączanie między firmami – na potrzeby instalacji wielofirmowych dodaliśmy możliwość zmiany firmy bez konieczności podawania ponownie loginu i hasła użytkownika w przypadku, gdy we wszystkich firmach login  i hasło są takie same.
 • Konwersja predefiniowanych szablonów WORD do formatu REPX – kontynuując prace nad uniezależnieniem Symfonia ERP Kadry i Płace od pakietu MS Office skonwertowaliśmy kolejny pakiet szablonów WORD do formatu REPX. Zmiana ta pozwala na zachowanie edytowalności szablonów wydruków, tak by dostosować je do potrzeb klienta, a jednocześnie nie wymaga do tego instalacji pakietu MS Office.
 • Integracja z Tachospeed – Rozbudowaliśmy możliwość konfiguracji dodatku. Po zmianach możliwe jest wykorzystanie do integracji dowolnej konfiguracji typów obsługiwanych w programie Symfonia ERP Kadry i Płace danych – tj. zdarzeń, wartości kadrowych (liczbowych) i/lub inicjalizacji czasu pracy w kalendarzu. W starszej wersji dodatku w każdym wariancie konfiguracji konieczne było wykorzystanie inicjalizacji czasu pracy. Wszystkie wcześniej działające sposoby konfiguracji dodatku będą funkcjonować również w nowszej wersji.   
 • Poprawa wydajności ZUS RCA oraz ZUS RSA  - wprowadziliśmy zmiany optymalizacyjne oraz jakościowe w tych deklaracjach, dzięki czemu wykonują się one znacznie szybciej (w środowisku testowym o około 50%).

 

Aktualizacja zawiera również wydane wcześniej uaktualnienia:

 • Aktualizacja wzoru deklaracji IFT-1/IFT-1R
 • Nowy formularz ZUS RUD
 • Prawo do pulpitu nieobecności

 

Nowe druki zgłoszeń do ZUS – ZUA i ZZA - projekt

Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej przygotowało projekt nowych wzorów zgłoszeń ZUS ZUA i ZUS ZZA. Nowe wzory miałyby być stosowane od połowy maja, ale rozporządzanie wciąż jeszcze znajduje się w uzgodnieniach międzyresortowych. Symfonia ERP Kadry i Płace nie zawiera wydruków, jedynie eksportuje dane w nich zawarte do Płatnika. Termin wydania aktualizacji zawierającej te zmiany podamy, jak tylko ZUS opublikuje nowe szablony importu do Płatnika. 

Dodatkowe informacje:

 1. Aktualizacja jest pełna wersją, wymaga instalacji na każdym stanowisku.
 2. Konwersja jest możliwa z wersji 2021, 2021.a, 2021.b.
 3. Dla wdrożeniowców 22 kwietnia Wojtek Berej zaprezentuje podczas sesji MS Teams najważniejsze zmiany pod kątem wpływu na Waszą pracę u klientów. Szczegóły w ekstranecie oraz kalendarzu.