Oprogramowanie dla biznesu

Czy wiesz, że…?

Około 70% przedsiębiorstw przyznaje, że system ERP spełnia ich oczekiwania, 35% respondentów wskazuje, że wdrożenia w ich firmach nie przyniosły zakładanych efektów.

Sage Symfonia Start 2.0 – Mała Księgowość 2021.b

Szanowni Państwo,

Z przyjemnością informujemy o wydaniu nowej wersji Małej Księgowości. Wersja ta wspiera m.in.  obsługę deklaracji rocznych PIT-28, PIT-28B, PIT-O i nowych deklaracji VAT-UE i VAT-UEK.

Główne zmiany:  

  • Deklaracja PIT-28 wraz załącznikami PIT-28B i PIT-O; 
  • Nowa deklaracja VAT-UE oraz VAT-UEK;
  • Możliwość wprowadzania danych początkowych dla ryczałtu ewidencjonowanego w nowych stawkach podatku;
  • Możliwość rejestrowania przychodów dla ryczałtu ewidencjonowanego w nowych stawkach podatku w firmie określonej jako „Inne źródło”;
  • Zaktualizowano podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne;

Poprawione błędy:

  • PIT-28 błędne kwoty w części L - kwota ryczałtu za miesiąc