Oprogramowanie dla biznesu

Czy wiesz, że…?

Właściwy wybór systemu oraz partnera wdrożeniowego to minimalizacja ryzyka niepowodzenia wdrożenia, które skutkowałoby uniemożliwieniem właściwego funkcjonowania firmy.

Sage Symfonia Start 2.0 – Mała Księgowość 2021.a

Już jest Sage Symfonia Start 2.0 Mała Księgowość w wersji 2021.a

Z przyjemnością informujemy o wydaniu nowej wersji Małej Księgowości. Wersja ta wspiera obsługę Pracowniczych Programów Kapitałowych, nowe stawki podatku ryczałtowego i nową wersję deklaracji PIT16a.

 

Główne zmiany:  

  • Obsługa PPK w wersji uproszczonej: 
  • Nowy składnik na formatce wynagrodzenia (Wykonana wpłata pracodawcy na PPK w bieżącym miesiącu);
  • Księgowanie składek na PPK płaconych przez pracodawcę Dowodem wewnętrznym do KPIR;
  • ZUS-RCA – przenoszenie kwoty składki do odpowiedniego pola deklaracji ZUS-RCA 
  • Deklaracja PIT-16A(11)
  • Szablon wymiany danych z programów handlowych do Ewidencji ryczałtowej uwzględniający nowe stawki ryczałtu.