Oprogramowanie dla biznesu

Czy wiesz, że…?

Właściwy wybór systemu oraz partnera wdrożeniowego to minimalizacja ryzyka niepowodzenia wdrożenia, które skutkowałoby uniemożliwieniem właściwego funkcjonowania firmy.

Nowe wersje modułów Mobilny Handel i Mobilny Magazyn 2024.e

Zapraszamy do zapoznania się z najważniejszymi zmianami wprowadzonymi w programach.

Symfonia Mobilny Handel 2024e (24.0.2.5):   

 • nowy mechanizm gratisów  

 • poprawa tworzenia dokumentów i zakładania rezerwacji. Brak pozostawiania dokumentów i rezerwacji w przypadku niepowodzenia z operacji  

 • poprawa zwracania komunikatów do aplikacji mobilnej  

 • poprawa przenoszenia uprawnień do nowych tabel przy konwersji do 90 wersji bazy  

 • poprawa dodawania nowego kalendarza z poziomu aplikacji mobilnej 
   

 Symfonia Mobilny Magazyn 2024d (24.0.2.5): 

 • dodanie kosztu transportu do pakowania (kody własne i obce)  

 • dodanie zestawienia pakowań za wybrany przez użytkownika okres (kody własne i obce)  

 • obsługa etykiet w standardzie GS-1 (kody własne i obce)  

 • prezentowanie ilości pierwotnej towaru na etykiecie paletowej (kody własne i obce)  

 • nowy mechanizm skanowania w module stanów (kody własne i obce)  

 • wskazywanie towaru poprzez skanowanie przy tworzeniu etykiety paletowej (kody własne i obce)  

 • umożliwienie edycji etykiety paletowej podczas procesu przyjęcia towaru (kody własne i obce)  

 • poprawa weryfikacji obciążenia lokalizacji po zapisie nowego towaru (kody własne i obce)  

 • poprawa zwracania komunikatów do aplikacji mobilnej (kody własne i obce)  

 • poprawa przepisywania pól własnych dostaw podczas nieawizowanego przesunięcia (kody obce) 

 • poprawa tworzenia nowej etykiety paletowej z kartoteki etykiet w aplikacji mobilnej (kody obce)  

 • poprawa zapisywania na pakowaniu użytkownika, który potwierdził pakowanie (kody własne i obce)  

 • poprawa adresu usługi produkcyjnej firmy kurierskiej DHL (kody własne i obce)  

 • poprawa przenoszenia uprawnień do nowych tabel przy konwersji do 102 wersji bazy (kody własne i obce)  

 • poprawa przesunięcia towaru po zeskanowaniu etykiety skanerem z menu głównego (kody własne)