Oprogramowanie dla biznesu

Czy wiesz, że…?

Około 70% przedsiębiorstw przyznaje, że system ERP spełnia ich oczekiwania, 35% respondentów wskazuje, że wdrożenia w ich firmach nie przyniosły zakładanych efektów.

Nowe wersje modułów Mobilny Handel 2024.1c i Mobilny Magazyn 2024.1d

Symfonia Mobilny Handel 2024.1c (24.10.1.3):   

  • Zmieniono, aby podczas wystawiania płatności terminalem brany był domyślny rejestr karta, a nie domyślny rejestr inny tak jak to było do tej pory
  • Zmieniono, aby podczas wystawiania faktury na rejestr gotówkowy, rejestr pobierany był z faktury a nie ustawień domyślnych (jeśli na fakturze także ustawiono rejestr gotówkowy). W innym przypadku rejestr pobierany jest z ustawień domyślnych 
  • dodanie możliwości dzielonej płatności podczas wystawiania faktury 
  • dodatkowe zabezpieczenie przed ponownym utworzeniem płatności do faktury w aplikacji mobilnej

 Symfonia Mobilny Magazyn 2024.1d (24.10.1.4): 

  • umożliwienie wyboru dokumentów o charakterze "Wydanie z magazynu" i "Przyjęcie do magazynu" dla dokumentów inwentaryzacji (kody własne i obce) 
  • dodanie możliwości przypisania kontrahenta do lokalizacji (kody własne i obce) 
  • dodanie mechanizmu cyklicznego zamykania dnia na lokalizacji (kody własne i obce)