Oprogramowanie dla biznesu

Czy wiesz, że…?

System ERP w małych i średnich przedsiębiorstwach wymieniany jest średnio co 8-10 lat.

Nowe wersje 2022 programów Symfonia (F50/H50) i Symfonia ERP (FKF/HMF/PZR/STF)

Z przyjemnością informujemy o wydaniu modułów finansowo-księgowych i handlowych Symfonii i Symfonii ERP w wersji 2022.

Zapraszamy do zapoznania się z najważniejszymi zmianami w programach.

Poniżej informacje o zmianach.

Finanse i Księgowość (Symfonia (F50)i Symfonia ERP (FKF))

Główne zmiany w wersji 2022

 • VAT OSS czyli usprawnienia w zakresie rejestrowania i rozliczania podatku VAT w ramach pakietu e-Commerce.
 1. Dedykowane oznaczenia w Rejestrach Sprzedaży pozwalające oznaczać transakcje w Procedurze OSS
 2. Odznaczenia na Dokumentach do określania Krajów Wysyłki i Dostaw oraz rodzaju Dostaw, pozwalające m.in. na tworzenie szablonów dokumentów w Procedurze OSS
 3. W oknie „Przeglądanie VAT” możesz jeszcze lepiej przeglądać i tworzyć dedykowane widoki ułatwiające przeglądanie transakcji e-commerce oraz łatwo naddawać i aktualizować wiele dokumentów jednocześnie o oznaczenia transakcji w Procedurze OSS.
 4. Przygotowaliśmy również dedykowany raport pozwalający rozliczyć i przygotować dane do deklaracji kwartalnej VIU-DO dla rozliczania podatku VAT w zakresie procedury unijnej.
  • Dodaliśmy obsługę raportowania procedur call-off stock w deklaracjach VAT-UE i VAT-UEK
  • Smart BI – jeszcze więcej możliwości w monitorowaniu stanu firmy bezpośrednio w programie Finanse i Księgowość
   1. Za pomocą przycisku Eksport do Smart BI wyślesz przygotowany widok z danymi do dalszej analizy. Dane raportów możesz generować z okien: Przeglądanie rejestrów VAT, Ewidencja EDP, Ulga na złe długi PIT/CIT
   2. Masz możliwość łączenia i analizowania danych z wielu źródeł raportów Smart BI w jednym raporcie
  • Wiele usprawnień w obszarze m.in
   1. Zapisywania i usuwania dokumentów w Buforze
   2. Obsługi Ulgi na złe długi dla rejestrów NP
   3. Nowe definicje  rejestrów (np. Import usług VAT należny) i dokumentów pozwalające nowo zakładanym firmom jeszcze szybciej rozpocząć pracę.
   4. Pracy z deklaracjami m.in. poprawa obsługi wyboru Urzędu Skarbowego, oznaczeń Osoba Fizyczna
   5. Rejestrowania dat wpływu dla dokumentów DIM i WNT i wykazywania ich na deklaracji JPK_V7 oraz  raportach dostępnych w programie.

  

Handel (Symfonia (H50) i Symfonia ERP (HMF))

Główne zmiany w wersji 2022

 • Uprawnienia do typów dokumentów (w zależności od wykupionego pakietu)
 1. W Pakiecie Profesjonalnym i wersji ERP dodano możliwość zdefiniowania praw dostępu użytkowników do poszczególnych typów dokumentów handlowych.
 2. Użytkownik widzi w kartotekach, na zestawieniach i wykresach w Smart BI tylko takie dokumenty, do których ma nadane uprawnienia.
 • Załączniki i zdjęcia w nowej karcie towaru/kontrahenta
 1. Do nowego widoku kontrahenta i towaru wprowadzono możliwość dodania załączników (bez konieczności edycji danych).
 2. W przypadku załączników do towaru można oznaczyć, który z nich to zdjęcie danego towaru.
  • Okno szybkiego podglądu dla towarów i kontrahentów
   1. Szczegóły kontrahentów i towarów można zobaczyć w przygotowanym oknie szybkiego podglądu, który domyślnie ustawiono po prawej stronie kartotek.
   2. W przypadku, gdy załącznik do towaru jest oznaczony jako zdjęcie, można je wyświetlić w górnej części podglądu.
  • Predefiniowane filtry dla kartotek
   1. Przygotowano listę predefiniowanych filtrów dla kartotek z uwzględnieniem najczęściej wykorzystywanych operatorów czasu.
   2. Dodano nowy filtr “Ostatnie”, który wyświetla 20 ostatnio użytych elementów kartoteki.
  • Zaliczki w zestawieniach sprzedaży
   1. Dodano możliwość wykazania faktur zaliczkowych w zestawieniach sprzedaży (zamiennie z kontraktami).
  • Listy przewozowe (pilotaż)
   1. We współpracy z serwisem serwis bliskapaczka.pl przygotowano pilotażową wersję funkcjonalności wspierającej użytkownika w przygotowywaniu listów przewozowych i wysyłce paczek do klientów.
   2. Etykietę na paczkę można utworzyć do dokumentu sprzedaży, zamówienia obcego bądź bezpośrednio z nowej kartoteki.
   3. Okno rejestracji listu przewozowego umożliwia wprowadzenie danych nadawcy i odbiorcy, opisanie parametrów przesyłki i wybór sposobu dostawy.
 • W oparciu wprowadzone parametry przesyłki oraz serwis bliskapaczka.pl można dokonać jej wyceny a następnie zlecić jej nadanie.
 1. Użytkowników zainteresowanych przetestowaniem funkcjonalności prosimy o kontakt z opiekunem handlowym lub działem BOK. Wymagane jest posiadanie (lub założenie) konta w serwisie bliskapaczka.pl
  • Słownik "Niedozwolone formaty załączników"
 • Dodano słownik formatów, których nie można dołączać jako załączniki w Contact Manager i Repozytorium Dokumentów.
 • Dodatkowe usprawnienia
  1. W tabeli kursów walut dodano możliwość automatycznego nadpisywania zmodyfikowanych wartości danymi importowanymi z NBP.
  2. Dodano podgląd dekretacji z poziomu listy dokumentów w kartotekach Sprzedaż, Zakup, Magazyn i Płatności.
  3. Poprawiono ergonomię pracy z nowymi widokami kontrahenta i towaru (praca z klawiaturą).

Symfonia ERP Środki Trwałe (STF)

Główne zmiany w wersji 2022

 • Ustawienia wymiarowania - nowa grupa ustawień, która umożliwia wybór, które zapisy (podstawowe i równoległe 1-4) będą wymiarowane i przesyłane do modułu Finanse Księgowość.
 • Wymieniono mechanizmy obsługujące: Import szablonów księgowań i Historia zmian szablonu księgowania środka (Funkcjonalności te nie będą się już opierać na raporcie VBA)

 

Symfonia ERP Zarządzanie Produkcją (PZF)

Główne zmiany w wersji 2022

 • Dodano do instalatora Systemu ERP dodatek Zamienniki do modułu Zarządzania Produkcją. Nie ma potrzeby dogrywania plików.
 • Dodano nową kolumnę „Nazwa” planu Produkcji w oknie Planu.
 • Dodano nową kolumnę „Nazwa produktu” w oknie Planowania operacji.
 • Dodano informację o stanie magazynowym surowca na liście magazynów na zleceniu w zakładce BOM.
 • Dodano nowe motywów graficznych personalizacji ekranu.
 • Dodano funkcję automatycznego przypisania stanowisk produkcyjnych podczas optymalizacji harmonogramu.
 • Wprowadzono możliwość kontynuacji harmonogramowania po zapisaniu planu produkcyjnego.

 

Uwaga! Użytkownik musi pamiętać o tym, że planuje się w przód. Jeżeli operacje w zapisanym planie produkcji zaplanowane są na termin, który już minął to plan nie będzie mógł zostać zapisany. Przeterminowane operacje (w planie produkcji) znikają z rezerwacji zasobów na harmonogramie głównym. 

Zmiana zapotrzebowania na planie produkcyjnym powoduje konieczność przeliczenia struktury, a co za tym idzie usunięcie zmian wprowadzonych z poziomu wykresu Ganta.

 

 • Zablokowano możliwość edycji danych dla wykresu Gantta z poziomu tabeli operacji technologicznych
 • Dodano walidację kolizji zasobów na harmonogramie przy przypisaniu terminu do zlecenia.
 • Zablokowano możliwość edycji ustawień wykresu Gantta od strony zasobów. Wszelkich zmian należy dokonywać od strony zleceń.

   

Repozytorium Dokumentów

Główne zmiany w wersji 2022

 • Użytkownicy posiadający licencje na obsługę e-Przelewów mają możliwość zdefiniowania systemu bankowego do importu transakcji raportów bankowych formacie CSV.
 1. Dla formatu CSV, na zakładce “Wyciągi” dodano możliwość ręcznego zmapowania pól. Konfiguracja wdrożeniowa z opisem w osobnej kolumnie.

Wraz wydaniem wersji 2022 wyżej wymienionych aplikacji dodajemy nowe narzędzie Aktualizacje, którego celem jest łatwiejsze informowanie i dostarczanie aktualizacji dla użytkowników programów Symfonia. Program na bieżąco będzie monitorować i informować użytkowników o dostępnych aktualizacjach dla zainstalowanej aplikacji tj.

 • ich rodzaju (np. poprawki błędów, nowe wersje programu)
 • ważności - czy instalacja aktualizacji jest opcjonalna czy też zalecana do prawidłowej pracy
 • zakresu zamian dostarczanych w aktualizacji.