Oprogramowanie dla biznesu

Czy wiesz, że…?

Właściwy wybór systemu oraz partnera wdrożeniowego to minimalizacja ryzyka niepowodzenia wdrożenia, które skutkowałoby uniemożliwieniem właściwego funkcjonowania firmy.

Nowa wersja Symfonia WebApi 2024.1.a

Symfonia WebApi 2024.1.a (24.11.1.0):​​​​​​​

Moduł zamówień obcych

  • Rozwiązano problem z walidacją ilości towaru w dostawie względem ilości na pozycji na podstawie przeliczników w przypadku, gdy ilość po przeliczeniu miała precyzje powyżej 4 miejsc po przecinku
  • Dodano walidację ilości towarów na podstawie przeliczników jednostki miar w momencie podania dostawy podczas edycji zamówienia obcego
  • Dodano ograniczenie precyzji do 4 miejsc po przecinku w wartości podawanej jako ilość do zarezerwowania z dostawy podczas tworzenia i edycji zamówienia obcego

 

Moduł dokumentów sprzedaży

  • Rozwiązano problem z walidacją ilości towaru w dostawie względem ilości na pozycji na podstawie przeliczników w przypadku, gdy ilość po przeliczeniu miała precyzje powyżej 4 miejsc po przecinku
  • Dodano ograniczenie precyzji do 4 miejsc po przecinku w wartości podawanej jako ilość do zarezerwowania z dostawy podczas tworzenia dokumentu sprzedaży

 

Moduł dokumentów magazynowych

  • Dodano walidację ilości towarów na podstawie przeliczników jednostki miar w momencie podania dostawy podczas tworzenia dokumentu magazynowego
  • Dodano walidację ilości towarów na podstawie przeliczników jednostki miar w momencie podania dostawy podczas edycji dokumentu magazynowego
  • Dodano ograniczenie precyzji do 4 miejsc po przecinku w wartości podawanej jako ilość do zarezerwowania z dostawy podczas tworzenia i edycji dokumentu magazynowego